Menu Zavřeno

Koupaliště (požární nádrž)

Víceúčelová požární nádrž – koupaliště

Víceúčelová požární nádrž se nachází ve spodní části obce. Její vznik se datuje k roku 1975. Právě v tento rok byla slavnostně otevřena prodejna smíšeného zboží, která se nachází na návsi. Právě v tomto místě stával rybník, který musel výstavbě nového obchodu, který doposud v obci chyběl, ustoupit. Proto asi o 100 metrů níže pod obcí byla nejprve vyhrnuta jáma o rozměrech 16 x 23 m tak, aby došlo k slehnutí zeminy pro stavbu nové požární nádrže. Tyto zemní práce byly započaty už v roce 1973 s tím, že jako požární nádrž sloužila tato jáma jako provizorní, do níž byla svedena voda, aby byla pro případ požáru alespoň nějaká zásoba. V roce 1974 bylo započato s výstavbou betonové nádrže. Stavba byla zaměřena a pozemky vykoupeny od stávajících vlastníků pana Josefa Špačka a Františka Sedláčka.
Nádrž má rozměry 23 x 16 m s tím, že menší polovina je hluboká asi 0,5-1m postupně se mírně svažující od schodků směrem k hluboké (2m). Ze tří stran je po obvodu položena dlažba.
S postupem času docházelo k posunu panelů tvořících stěny nádrže a praskání obvodového věnce. Za tímto účelem se obec rozhodla provést celkovou rekonstrukci. V září – listopadu roku 2004 byla provedena firmou Starstav-Sanace, s.r.o. tato rekonstrukce v hodnotě 802.tis. Kč.
Částka ve výši 400 tis. Kč byla poskytnuta formou dotace prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj jako odměna za získání titulu ,,Modrá stuha“ v soutěži ,,Vesnice roku 2004“ Jihomoravského kraje.
O tuto požární nádrž se poctivě stará místní spolek SDH Kozárov, který pravidelně rok co rok tuto nádrž čistí a udržuje ji tak, aby byla připravena pro horké letní dny, kdy tu najde příjemné osvěžení mnoho vyznavačů vodních radovánek.